Treninger

Agilitygruppa trener ute på klubbens baner tirsdager og onsdager, og ellers på Hove på torsdager i sommerhalvåret. I vinterhalvåret har vi innetreningsgrupper i Sørlandets Hundehall. Se aktivitetsplanen for mer info.

Følgende regler gjelder for treningene:

 

 • Klubbens treninger er for medlemmer.
 • Hunder som trener agility skal være friske og i god fysisk form.
 • 13 års aldersgrense på fører.
 • Hundene skal være ferdig luftet før treningene begynner.
 • Kommer man for sent, får man ikke trene.
 • Hvis du ikke kan møte i tide, ring eller send sms til en ansvarlig. (Se vaktliste)
 • Alle skal være med på bygging og nedrigging av bane.
 • Hundene skal settes bort når de ikke trenes. 
 • Husk vann til hunden og skittposer som kastes i søppeldunken etter bruk. 
 • Følg med på hva som skjer på banen, kanskje det er noe å lære. 
 • Vi hjelper hverandre.


Overflytting fra nybegynner/videregående trening til konkurransegruppe:
For tilgang til klubbens konkurransegrupper gjelder følgende:

 

 • Gjennomføre en Offisiell Klasse 1 AG/Hopp-bane uten å diske.
 • Alternativt gjennomføre 3 baner på AOH’s cuper uten å diske, etter 1.3.2016.
 • Hunden må være minst 12 mnd uansett størrelse.


Egentrening/lørdagstreninger
Trening på tvers av grupper som nevnt ovenfor.
Trening av valp/unghund er eiers eget ansvar.
Små hunder må være minst 6 mnd.
Store raser, minst 8 mnd.

Info om lørdagstreninger legges ut på AOH-Agility på Facebook.


Det skal være en instruktør eller konkurranseutøver tilstede for å bruke klubbens utstyr utenfor de organiserte treningene.
Reglene gjelder for utesesongen på Hove 2017.