Bruk av bruksutstyr og klubbens baner

Klubbens baner
Bruksgruppa trener brukslydighet sammen med lydighetsgruppa, ute på klubbens baner mandager. Treningene er for klubbens medlemmer.
I juli er det ferie fra organiserte treninger, og banene er tilgjengelige for alle grupper.

Klubbens utstyr
Bruksens treningsutstyr står til disposisjon for klubbens medlemmer som trener bruks. Utstyret ligger i den lille utstyrsbua. Husk å legge utstyret tilbake på plass i bruksens kasser i hylla.

Ta kontakt med leder av brukskomiteen for å få koden til bua.