Innetrening

Arendal og Omegn Hundeklubb arrangerer innetreninger, for sine medlemmer, i Sørlandets Hundehall i vinterhalvåret.

Påmeldingen til innetreningene for vinter/vår 2019 er åpen fra 5. desember til 15. desember. Hvis noen av de enkelte gruppene har fått flere påmeldte(innenfor kravene) enn det er plasser, vil plassene bli tildelt ved loddtrekning. Loddtrekningen vil foregå på klubbhytta og er åpen for alle.

Innetreningene starter tirsdag uke 1 og vi holder på ut uke 13.

Påmeldingen er økonomisk bindende og plassen kan ikke selges videre. En plass er beregnet på en fører og en hund. Har du flere hunder som tilfredsstiller kravene til gruppen, og gruppen fordeler tid på fører må du fordele din treningstid mellom hundene.
I lydighetsgruppene og bruksgruppa ønsker vi at man holder seg til en hund per kveld, da treningstiden ikke er fordelt mellom ekvipasjene og det fort blir skjevfordeling hvis mange av oss trener med flere hunder. Ønsker man å trene med flere hunder per kveld, må man melde seg på flere plasser.

Påmeldingen foregår elektronisk og du trenger medlemsnummeret ditt når du melder deg på. 

Påmeldingen er stengt, gruppene er i full gang. 

 

Konkurransegruppe, mandag: Klokken 18-20, LP Klasse 2 og opp / Bruks Klasse C og opp.
10 plasser a 800 kroner.
Krav LP: Opprykk til klasse 2.
Krav Bruks: Opprykk til klasse C/ min. 182 poeng i lydighetsdelen i klasse D.

Kursgruppe, mandag: Klokken 20-22, LP Klasse 1 / Bruks Klasse D.
10 plasser a 1400 kroner.
Krav LP: NKK bronsemerke eller startet offisielt klasse 1.
Krav Bruks: Startet offisielt klasse D.
Instruktører: Christian Flørenes og Anne Merete Moen.

Treningsgruppe, tirsdag: Klokken 16-18, LP og bruks.
10 plasser a 800 kroner
Krav LP: Aktiv på klubbens lydighetstreninger gjennom det siste året.
Krav Bruks: Aktiv på klubbens brukstreninger gjennom det siste året.


Blir ikke gruppene fylt opp, er der muligheter for andre som ikke oppfyller kravene.
En plass er beregnet til en ekvipasje (fører + 1 hund).

Betalingsinfo for innetreningene kommer på nyåret! (For å lette kasserers arbeid.)