Plikter og goder

Som instruktør i AOH har man både plikter og goder.

Plikter:
- Virke ihht de til en hver tid gjeldende Norske lover, regler for NKKs Trinn-instruktører og klubbens egne retningslinjer for instruktører.
- Husk at når vi virker som instruktører eller har klubb-logo på ryggen, representerer vi AOH.

Goder:
- Mulighet til å instruere på klubbens kurs og treninger.
- Instruksjonshonorar og dekking av kjøring når man holder kurs.
- Mulighet til å søke om å få dekket instruktørutdanning.
- Mulighet til å søke om støtte til egen videreutdanning.
- Mulighet til å søke om engangsstøtte til instruktørvest/jakke.
- Gratis adgang på klubbens foredrag/seminar arrangert av AOH.

For mer info, kontakt instruktøransvarlig.