Søknader og skjema

Her finner du info om skjema og søknader som er aktuelle for deg som instruktør!
Lurer du på noe, ta kontakt med Randi Tjemsland på mail randi_t@live.no eller på FB.

Instruktørgodtgjørelse:
For å få instruktørlønn må du sende inn skjema etter at du har holdt kurs.
Skjemaet fylles ut og sendes inn elektronisk og må ordnes innen en uke etter kursavslutning. Ta kontakt med Randi, hvis dette ikke er mulig å få til.

Fyll ut skjemaet her!

Merk: Aoh dekker maks 60km kjøring per dag. 
Hvis instruksjon inne i hallen kombineres med egentrening, dekkes kjøring en vei. 


Søknad om dekking av halv kursavgift:
Aktive instruktører kan søke om støtte til kurs de selv deltar på. Man kan få dekket opp til halvparten av kursavgiften. 
Støtten er basert på hvor mange timer du har instruert for klubben, i løpet av de siste tre årene.
Kurset må være relevant for klubbens aktiviteter og din videre instruksjon.
Søknaden fylles ut elektronisk og du må legge ved skjermbilde eller ta bilde av kvittering, som du legger ved i skjemaet.
Lurer du på om du har instruert nok for å kunne søke, ta kontakt med instruktøransvarlig.
Fyll ut søknaden her!

Søknad om å få dekket instruktørutdanning:

Går du med en instruktør i magen? Kontakt instruktøransvarlig for egen avtale.

Skjema for kjøring og/eller kost/losji av ekstern instruktør:
Aoh dekker kjøring og henting av instruktør på feks fly eller tog, etter statens satser. 
Aoh dekker også med 500,- for kost og losji.
Fyll ut skjemaet her!

Regnskapsbilag ved aktiviteter/kurs/o.l:
Last ned og fyll ut dette skjemaet, når du holdt et arrangement for klubben.