Søknader og skjema

Her finner du info om søknader, og skjema som kan lastes ned og printes ut.

Instruktørgodtgjørelse:
Skjema for instruktørgodtgjørelse etter endt kurs.

Skjemaet er personlig, skal fylles korrekt ut og leveres kursansvarlig snarest for signering. (Kursansvarlig er som oftest komiteleder.)
Det er begrensning på maks 60km kjøring pr dag, egen sats pr km så vi ikke utløser skatteplikt, egne regler når man selv deltar på kurs, og gis også ekstrastøtte om man har godkjent hjertestarterkurs.
Det gis normalt IKKE støtte til forberedelser til kurs, slik MÅ avklares med instruktøransvarlig i forkant av kurset.

Det er instruktørens ansvar å få kursansvarlig sin underskrift samt sende det til instruktøransvarlig.
Skjemaet sendes ved å ta bilde av begge sider og sende det på epost til post@aoh.no.
Merkes: Instruktørgodtgjørelse <Type kurs>, <Kursdato>.


Søknad om støtte til videreutdanning:
Aktive instruktører kan søke om støtte til kurs de selv deltar på. Kurset må være relevant for klubbens aktiviteter og din videre instruksjon.
Kontakt instruktøransvarlig om du lurer på om kurset du skal på, kan bli dekket.
Søknaden sendes på e-post, etter kurset er ferdig, til post@aoh.no.
- Vedlagt er kvittering på betalt kursavgift og info om hva slags kurs, hvor, instruktør og dato.

Søknad om å få dekket instruktørutdanning:

Går du med en instruktør i magen? Kontakt instruktøransvarlig for egen avtale.

Regnskapsbilag ved aktiviteter/kurs/o.l:
Last ned og fyll ut dette skjemaet, når du holdt et arrangement for klubben.