LP-cup

Lydighetscupen er en uoffisiell lydighetscup arrangert av lydighets- og rallylydighetskomiteen i Arendal og Omegn Hundeklubb.

 

I 2019 arrangeres det kun én lydighetscup, med totalt 8 cuprunder. To av disse cuprundene vil inneholde alle øvelser, mens de seks andre rundene vil inneholde 4 utvalgte øvelser pr klasse. Klubbmesterskapet vil være en av de to fulløvelsesrundene. 6 av 8 cuprunder teller i sammendraget, hvor maks en av de seks tellende kan være fra fulløvelsesrundene.

 

For 2019 er cupansvarlig Tanja Røv.


Deltakelse på minst 5 cuprunder med tellende cuppoeng, vil gi mulighet for premie sammenlagt. LP-cupen er en rekrutteringscup og det tillates trening i ringen etter noen fastsatte regler, samt noen avvikende regler i rekruttklassen. Ellers arrangeres/dømmes LP-cupen etter NKK offisielle regler. Klubbmesterskapet arrangeres etter egne regler.

 

 • Deltagere: Alle medlemmer i AOH som ønsker å delta.
 • Dommere: Erfarne utøvere som ønsker å dømme.
 • Øvelser: Det er 4 øvelser ved ordinære cuprunder og fullt program på fulløvelsesrundene. Øvelsene i rundene settes av cupansvarlig på forhand.
 • Pris: Gratis! Ved leie av område/hall kan det koste en symbolsk sum pr ekvipasje (ca 50,-)
 • Premiering: Alltid 1-3. plass. Utover dette blir det 1/3 premiering av antall på sammenlagtlista med cuppoeng. For å bli premiert må man ha cuppoeng i minst 5 cuprunder. Ingen premiering ved enkeltrunder.
 • Belønning: Hvis man belønner i ringen med leke, settes hele cuprunden som trening og man får ikke tellende resultat. Mat/Godbit er ikke tillatt og medfører diskvalifikasjon av cuprunden.
 • Trening i ring: Cupen er ypperlig mulighet til å bruke ekstra hjelper, musmatte, target, person, påvirkning, leke, osv. Dette gjør at man ikke deltar i konkurransen og får ikke tellende cuppoeng. Ingen trening på klubbmesterskapet.
 • Rekruttklasse: For deltagere som ikke nylig har startet i klasse 1 offisielt. Her kan man delta med hunden i bånd selv på øvelser hvor hunden skal være løs. Medfører 2 poeng trekk pr øvelse hvor dette benyttes. Dommer må være løsningsorientert, men øvelsene skal utføres ihht øvrig regelverk, avstander, tidsangivelser osv. Hvis avstander og tider ikke kan opprettholdes settes 0 på øvelsen, men dette går ikke som trening nevnt ovenfor. Vi prøver så langt det er mulig å legge til rette for at det ikke er mye forstyrrelser mens rekruttklassen bedømmes.
 • Cup-poeng: Ordinær cuprunde: 25,23,21,20,19->1,0. Utvidet cuprunde: 50,46,42,40,39,38,37->0

Annet:

 • Dommer kan ikke delta i den klassen som man selv dømmer.
 • Hunden må stille i den klassen man går offisielt, eller klassen over.
 • En deltager og en hund utgjør en ekvipasje. Lånefører på en cuprunde blir ny ekvipasje.
 • Hunden kan bare delta en gang pr cuprunde.
 • En person kan selvsagt delta med så mange hunder vedkommende har tilgang til.
 • Lydighetskomiteen er eventuell klageinstans. Klageavgift er kroner 500,- og klage leveres og behandles etter NKKs regler. Protest leveres til dommeren i aktuell klasse som leverer den videre til cupansvarlig.
 • Ved poenglikhet i sammendraget, så deles plassen og alle de involverte får sammenlagt premie hvis de kvalifiserer til premie.
 • Ved opprykk til neste klasse kan man ta med seg opp i ny klasse maks 2 cuppoeng ifra lavere klasse.

 

Cup-nr: Dato: Sted: Dommer(e): Type:
1 2.februar Sørlandets Hundehall, kveld Rekrutt/kl1: Anette Kristiansen
Kl2: Randi Tjemsland
Kl3/FCI3: Hanne Lotte Kalnæs
Ordinær runde (4 øvelser), påmelding på stedet.
2 30.mars Sørlandets Hundehall, kveld Rekrutt: Tanja Røv
Klasse 1: Randi Tjemsland
Klasse 2, 3 og FCI3: Per Gylland
Ordinær runde (4 øvelser), påmelding på stedet.
3 19.mai  Klubbmesterskap, Hove, kveld Trond Morten Teigen Fulløvelsesrunde. Forhåndspåmelding.
4 17.juni Hove, kveld Rekrutt/FCI3: Randi Tjemsland
Klasse 1, 2 og 3: Gudrun T. rystad
Ordinær runde (4 øvelser), påmelding på stedet.
5 5.august Hove, kveld Rekrutt/kl1/fci3: Christian Flørenes
Kl 2 og 3: Gudrun T. Rystad
Ordinær runde (4 øvelser), påmelding på stedet.
6 14.september Hove, dag Info kommer Fulløvelsesrunde. Forhåndspåmelding.
7 28.oktober Sørlandets Hundehall, kveld Info kommer Ordinær runde (4 øvelser), påmelding på stedet.
8 25.november Sørlandets Hundehall, kveld Info kommer Ordinær runde (4 øvelser), påmelding på stedet.

Dommere oppnevnes senere. Vi ønsker å få flere til å dømme til fordel for både arrangør, dommere og deltakere (generalisering).

Liste over øvelser i de forskjellige klassene, se denne siden.