Bruk av lydighetsutstyr og klubbens baner

Klubbens baner
Lydighetsgruppa trener ute på klubbens baner mandag fra klokken 18.00 og torsdager fra klokken 18.00. På mandagene trener vi sammen med bruksgruppa, på torsdagene har rallygruppa grusbanen. Treningene er for klubbens medlemmer.
I juli er det ferie fra organiserte treninger, og banene er tilgjengelige for alle grupper.

Klubbens utstyr
Lydighetsutstyret står til disposisjon for klubbens medlemmer som trener lydighet. Utstyret ligger i den lille utstyrsbua. Det er ikke anledning til å ta med seg utstyret ut av Hove-leiren.
Husk å sette utstyret på plass i lydighetens kasser i hyllene. LP-hopp skal stilles pent langs veggen, med alle plankene i. 

Ta kontakt med leder av lydighets- og rallylydighetskomiteen for å få koden til bua.