Innetrening

Arendal og omegn hundeklubb arrangerer innetreninger, for sine medlemmer, i Sørlandets hundehall i vinterhalvåret.

Påmeldingen til innetreningene for høst/vinter 2019 er åpen fra 5. september til 15. september.
Påmeldingen for vinter/vår 2020 er åpen fra 5.desember til 15.desember.
Hvis noen av de enkelte gruppene har fått flere påmeldte(innenfor kravene) enn det er plasser, vil plassene bli tildelt ved loddtrekning.
Loddtrekningen vil foregå på klubbhytta og er åpen for alle.

Sesongen med innetreninger starter uke 2 og vi holder på ut uke 13.
OBS! Mandagene 27.januar og 23.mars er satt av til LP-cup. 

Cupdeltakelse koster 50,- og er åpen for alle. 

Påmeldingen er økonomisk bindende og plassen kan ikke selges videre. En plass er beregnet på en fører og en hund. Har du flere hunder som tilfredsstiller kravene til gruppen, og gruppen fordeler tid på fører må du fordele din treningstid mellom hundene.
I lydighetsgruppene og bruksgruppa ønsker vi at man holder seg til en hund per kveld, da treningstiden ikke er fordelt mellom ekvipasjene og det fort blir skjevfordeling hvis mange av oss trener med flere hunder. Ønsker man å trene med flere hunder per kveld, må man melde seg på flere plasser.

Påmeldingen foregår elektronisk og du trenger medlemsnummeret ditt når du melder deg på. 

 
Gruppefordeling etter jul:
Konkurransegruppe, ti mandager: 
Klokken 18-20, LP Klasse 2, 3 og FCI3 / Bruks Klasse C, B og A.
Ca. 10 plasser a 700 kroner.
Krav LP: Startet offisielt i klasse 2.
Krav Bruks: Startet offisielt i klasse C.

Kursgruppe, ti mandager: Klokken 20-22, LP Klasse 1 og 2/ Bruks Klasse D og C.
Ca. 10 plasser a 1500 kroner.
Krav LP: Startet offisielt i klasse 1.
Krav Bruks: Startet offisielt klasse D.
Instruktører: Hanne Lotte Kalnæs og Evy Johnsen.

Treningsgruppe, 12 tirsdager: Klokken 16-18, LP og bruks.
Ca. 10 plasser a 850 kroner
Krav LP: Aktiv på klubbens lydighetstreninger gjennom det siste året.
Krav Bruks: Aktiv på klubbens brukstreninger gjennom det siste året.

Her kan du melde deg på innetrening! 


Blir ikke gruppene fylt opp, er der muligheter for andre som ikke oppfyller kravene.
En plass er beregnet til en ekvipasje (fører + 1 hund).