Styret

Leder:
Anette Nesheim Hamre
Tlf. 906 23870
Mail: hamre@arcon-norway.no

Nestleder:
Christian Flørenes
Tlf. 906 43985
Mail: christian@florenes.com

Kasserer:
Ellen Leikvangen
Tlf. 975 59314
Mail: ellen.leikvangen@gard.no

Styremedlem og sekretær:
Tanja Røv
Tlf. 970 96350
Mail: tanjum.trv@gmail.com

Styremedlem og leder for agilitykomiteen:
Berte Mørland
Tlf. 916 96806
Mail: berte@lundbergs-anleggsgartneri.no

Styremedlem, webansvarlig og leder av
lydighets- og rallylydighetskomiteen:
Randi Tjemsland
Tlf. 938 39425
Mail: randi_t@live.no

Styremedlem og medlemsansvarlig:
Bjørge Rønvåg
Tlf. 904 02605
Mail: b-roenva@online.no

Styremedlem:
Anette K.Johansson
Tlf. 917 89286
Mail: akj77@online.no

Styremedlem:
Carina Bergsand
Tlf. 959 49578
Mail: carinabergsand@gmail.com