Styret

Leder:
Anette Nesheim Hamre
Tlf. 906 23870
Mail: hamre@arcon-norway.no

Nestleder og sekretær:
Tanja Røv
Tlf. 970 96350
Mail: tanjum.trv@gmail.com

Kasserer:
Ellen Leikvangen
Tlf. 975 59314
Mail: ellen.leikvangen@gard.no

Styremedlem og medlemsansvarlig:
Astrid Jahnsen
Tlf. 454 87392
Mail: astrid.jahnsen@kilsund.no

Styremedlem og leder av brukskomiteen:
Victoria Ugland
Mail: inesgrey@icloud.com

Styremedlem, webansvarlig og leder av

lydighets- og rallylydighetskomiteen:
Randi Tjemsland
Tlf. 938 39425
Mail: randi_t@live.no

Styremedlem og leder av hyttekomiteen:
Siv Omholt
Tlf. 470 41044
Mail: sivtobby@hotmail.com

Styremedlem:
Anette K.Johansson
Tlf. 917 89286
Mail: akj77@online.no

Styremedlem:
Carina Bergsand
Tlf. 959 49578
Mail: carinabergsand@gmail.com