RL-Cup

Våren 2019
Vårcupen går over fire runder, hvor tre er tellende mot sammenlagt resultat. De to første rundene er innendørs i Sørlandets hundehall: 3. februar og 31. mars. De to siste rundene er ute på Hove: 9. mai og 20. juni.
Innendørs koster cupen 50,- per ekvipasje.

Høsten 2018

Denne runde med cup går over hele høsten, hvor tre av fire runder er tellende. De to første rundene er utendørs i Hove Leir, tirsdag 14. aug og torsdag 13. sept. De to siste rundene er i Sørlandets Hundehall, søndag 11. nov og 9. des.

Våren 2018

Dato for ny Rally-cup er tirsdag 5. juni og torsdag 14. og 21. juni. Den arrangeres på klubbens grus- og gressbane.

Merk: Pokaler blir utdelt på årsmøtet til klubben. Pokaler deles ut til 1.-3. plass, av de som har to tellende runder. Er det listet opp et tall i tabellen har du tellende runde. Står et felt tomt, betyr det "Ikke møtt/Ikke tellende runde".

Regelverk

  • Bane, briefing og bedømming er ihht. NKKs regelverk, med følgende unntak: For å gi nybegynnere en myk start, så vil vi ikke diske noen som går i klasse 1. Derimot vil de få 50 poeng trekk per disk.

  • Løpetisper: Da vi følger offisielle regler, er løpetisper kun tillatt i klasse Elite, og skal da gå helt til slutt i klassen.
  • En ekvipasje kan starte i cupen den klassen som en går i offisielt, eller klassen over. Har man ikke startet offisielt, starter man i klasse 1 i cupen. Ønsker man å starte i klassen under, vil en ikke få tellende resultat. Har en ekvipasje hatt to eller flere tellende resultater inneværende sesong av cupen i en klasse, kan ekvipasjen fortsette i samme klasse ut sesongen - uavhengig om ekvipasjen går opp en klasse offisielt.
  • Det er lov å trene i ringen, men si i fra før dere går inn i ringen. Bruk dere selv eller leker som belønning, men ikke godbiter. Resultatet deres blir ikke tellende (men dere får vanlig kritikkskjema). Ved trening er makstid i ringen 5 minutter.

  • Alder på hund: Minimum 6 mnd i klasse 1, 9 mnd i klasse 2 og 3, og 15 mnd i klasse Elite.
  • Dommerne er uoffisielle, men vår avgjørelse er uansett gjeldene og udiskutabel.

  • Det oppfordres til å skyggedømme, men de skal ikke dele sin bedømming. De kan fint sjekke egne resultater mot “hoveddommere”.

 

 
IMG 9694