Årets agilityhund

Arendal og omegn hundeklubb ønsker å hedre årets agilityhund i klubben med sitt navn på en vandrepokal.
Vinner tildeles pokalen og kan, om ønskelig, ha pokalen hjemme frem til neste årsmøte.
Vandrepokalen vinnes til odel og eie når den er vunnet tre ganger med samme hund.

Årets agilityhund 2022

Esther Falck Jacobsen og Dixie, gratulerer med fantastiske resultater!

Årets agilityhund 2021

Trine Thorkildsen og Shady, gratulerer med fantastiske resultater!

 

 

Årets agilityhund 2020

Esther Falck Jacobsen og Emil!
Regler for kåring:
ÅRETS AGILITYHUND
Alle offisielle individuelle agility- og hoppklasser er gjeldende for utregningen. Poengsummen kan inkludere inntil 5 agilityløp og 5 hoppløp.
Kandidaten må ha representert Arendal og Omegn Hundeklubb under alle løp.
Konkurransen følger året; og gjelder fra 1. januar til 31. desember.
Innsendingsfrist 31.desember.
Nytt for årets regler er samme poengberegning som uttaket for WAO, som gjør det enkelt for alle å hente ut poengberegningene rett fra Devent.
Devent har lovet at resultater for 2022 skal være tilgjengelig innen nyttår. Skulle det bli forsinkelser fra Devent, forskyver vi fristen tilsvarende.
Når resultater for 2022 er publisert finnes de slik:
Først velger dere resultater. Deretter velger dere 2022. Så trykker dere på WAO og velger størrelseskategori dere konkurrerer i. Da får dere oversikten over rangering og poengsum.

Prisen deles ut på årsmøtet, eller ved digitalt årsmøte, på en samling og pokalutdeling, i slutten av februar og er en vandrepokal som må vinnes 3 ganger med samme hund for å få den til odel og eie.

Lykke til!

 

Regler for poengberegning under
Resultatpoeng:
10 poeng for feilfritt løp, 5 poeng for løp med fem feilpoeng, 2 poeng for løp med ti feilpoeng. Ingen resultatpoeng for løp med mer enn ti feilpoeng. Tidsfeil regnes ikke, kun banefeil og vegringer.
Det er de 5 løpene med høyest poeng fra hhv. Agility og Hopp som teller
Tidspoeng:
10 poeng for den raskeste tiden på resultatlisten. Ett poeng trekkes fra for hvert sekund din tid er bak den raskeste tiden. Alle tider i klassen regnes – ikke bare tider fra feilfrie løp. Poengene rundes opp til hele poeng (eller tiden rundes ned til hele sekunder) altså gir 1,7 sekunder bak den raskeste tiden 9 hele poeng. Ingen tidspoeng for tider langsommere enn 9,99 sekunder bak den raskeste i klassen.
Plasseringspoeng:
10 poeng for topp 1-2% plassering i klassen, 9 poeng for topp 3-4% i klassen, og så videre ned til 1 poeng for topp 19-20% plassering i klassen. Prosent rundes ned til nærmeste hele prosent, slik at 18,7% betyr 18%.
1. plass gir minimum 5 poeng, selv ved få deltakere i klassen.
Klassekoeffisient:
Total poengsum for hvert løp ganges med 1 for klasse 1, med 2 for klasse 2, og med 3 hvis resultatet ble tatt i klasse 3.
Prisen er en vandrepokal som må vinnes 3 ganger med samme hund for å få den til odel og eie.
Ved eventuelle uklarheter angående kåringen bør agilitykomiteen bli enige ved avstemming
Historikk:
2019:
Trine Thorkildsen og Lily

2018:
Siw Hornli Espeland og Chilli

2017:
Turid Nilsen og Lotta

2016:
Marit Mehammer og Lykke

2015:
Kurt Winge og Rover

2014:
Trine Thorkildsen og Kompis

2013:
Turid Nilsen og Thea

2012:
Turid Nilsen og Thea

2011:
Esther Jørgensen og Lita

2010:
Turid Nilsen med Cindy

2009:
Siw Hornli Espeland med Mina

Fakturaadresse

Arendal og omegn hundeklubb
v/Ellen Leikvangen
Løvjomåsheia 280
4820 Froland

Grasrotandelen

Støtt oss med din grasrotandel!
SMS "Grasrotandelen 994958100" til 60000

Copyright © 2022 Arendal og omegn hundeklubb