Blåbær- og tyttebærkveld
Vi inviterer til Blåbærkveld på Hove ved klubbhytta onssdag 31.august fra 18.00.
Påmelding i egen tråd på Aoh Agility facebook.

Vi ønsker også juniorførere (ingen nedre aldersgrense på junior, øvre aldersgrense junior er 16 år) med erfaren agilityhund velkommen.

I 2019 innførte vi i tillegg til blåbærkonkurranse, tyttebærkonkurranse hvor også felthinder og slalom kan komme med i enkel bane. Det blir avsluttende resultat for hver gang og de 3 beste i hver størrelse får en premie avslutningsvis. Se videre regler under eget menypunkt.

Tidligere rekruttcup og blåbærcup er erstattet med blåbær- og tyttebærkonkurranse.
Påmeldingsavgift (pr ekvipasje innendørs arrangement):
Klubbens medlemmer kr 50,- Ikke medlemmer kr 100,-
Du kan betale kontant eller Vippse til AOH stevne 140871, merk betalinga med AG-cup.

Regler:

Blåbær- og Tyttebærkonkurransen arrangeres av Agilitykomitéen i AOH. På disse konkurransene skal vi ha fokus på FART, MORO og MESTRING!

Banen:
Banene i begge konkurranse skal være enkle.
Blåbærkonkurransen består av tunneler og hopphinder, høyden på hindrene er 10 cm i x small, 20 cm i small, 30 cm i medium, 40 cm  cmi large og 50 i x large.
For Tyttebærkonkurransen er hopphøyden den laveste du får i en offisiell konkurranse i de respektive høydeklassene. Videre består Tyttebærkonkurransen av minimum et felthinder av typen møne eller bom, samt at hindrene slalåm, hjul, mur og lengde kan forekomme.

Hund og fører:
Hunden skal være minst 12 måneder for å delta på Blåbærkonkurransen og minst 15 måneder for å delta på Tyttebærkonkurransen. I tillegg må hunden ha gjennomført hinderinnlæringskurs, nybegynnerkurs eller tilsvarende. Den kan ikke ha oppnådd napp i klasse 1, i offisiell konkurranse. Hunden skal ikke ha på bånd/sele på banen.
Løpetispe er tillatt, men du må gi beskjed til den som er ansvarlig for kvelden slik at det legges frem egen matte i startområdet. I hundehallen måløpetispen ha truse.
Fører må være fylt 13 år, om ikke de har startet i offisiell konkurranse. Det kan søkes styret i klubben om dispensasjon fra regelen.

Gjennomføring:
Man kan starte to ganger og beste runde vil være tellende.

Bedømmelse:
Det praktiseres ikke standardtid, så ingen tidsfeil vil belastes ekvipasjen. Alle feil på banen dømmes med 5 feilpoeng. Det dømmes ikke berøringsfeil og det praktiseres ikke diskvalifikasjon etter 3 vegringer.
Du kan ha medhjelper som holder hunden ved start og på slutten av banen for å lokke med leke. Du kan gjerne belønne med leke i banen. Godbiter i banen er ikke lov.
Utenom dette bedømmes vegring, feil og diskvalifikasjon likt som i en offisiell konkurranse. Link til NKKs regler for agilitystevner

Resultatberegning:
Det deles ut premier i hver klasse, til 1. 2. og 3. plass. Resultatene beregnes etter tiden ekvipasjen bruker i banen, som summeres sammen med eventuelle feil-/vegringspoeng ekvipasjen har pådratt seg. Ekvipasjen med minste totalsum vinner klassen.

Betaling:
Det koster ikke noe for klubbens medlemmer å delta utendørs, innendørs koster det
kr 50,- pr. ekvipasje. For ikke medlemmer koster det kr 100,- pr. ekvipasje både utendørs og innendørs. Du kan betale kontant eller Vippse til AOH stevne 140871, merk betalingen med AG-cup.

Resultater:

Info kommer.

Fakturaadresse

Arendal og omegn hundeklubb
v/Ellen Leikvangen
Løvjomåsheia 280
4820 Froland

Grasrotandelen

Støtt oss med din grasrotandel!
SMS "Grasrotandelen 994958100" til 60000

Copyright © 2022 Arendal og omegn hundeklubb