Blåbær
Vi inviterer til Blåbær ved klubbhytta tirsdag 14.mai kl 18.00.
Påmelding på Aoh agility facebook
Blåbær er for hunder som har fylt 1 år og som ikke har napp i kl 1, banen består av lave hopp og tuneller, 1 bane, 2 forsøk.
Hvilken høyde man vil løpe på er valgfritt, 10 cm- XS, 20 cm – S, 30 cm – M, 40 cm – L, 50 cm XL).
Alle bidrar med bygging og oppgaver underveis, båndbærer, tidtaker, skriver, øyne etc.
Vi ønsker også juniorførere (ingen nedre aldersgrense på junior, øvre aldersgrense junior er 16 år) med erfaren agilityhund velkommen.
Påmeldingsavgift for ikke medlemmer kr 50,-

Vipps til AOH stevne 140871, merk betalingen med Blåbær

Regler:

Blåbær- og Tyttebærkonkurransen arrangeres av Agilitykomitéen i AOH. På disse konkurransene skal vi ha fokus på FART, MORO og MESTRING!

Banen:
Banene i begge konkurranse skal være enkle.
Blåbærkonkurransen består av tunneler og hopphinder, høyden på hindrene er 10 cm i x small, 20 cm i small, 30 cm i medium, 40 cm  cmi large og 50 i x large.
For Tyttebærkonkurransen er hopphøyden den laveste du får i en offisiell konkurranse i de respektive høydeklassene. Videre består Tyttebærkonkurransen av minimum et felthinder av typen møne eller bom, samt at hindrene slalåm, hjul, mur og lengde kan forekomme.

Hund og fører:
Hunden skal være minst 12 måneder for å delta på Blåbærkonkurransen og minst 15 måneder for å delta på Tyttebærkonkurransen. I tillegg må hunden ha gjennomført hinderinnlæringskurs, nybegynnerkurs eller tilsvarende. Den kan ikke ha oppnådd napp i klasse 1, i offisiell konkurranse. Hunden skal ikke ha på bånd/sele på banen.
Løpetispe er tillatt, men du må gi beskjed til den som er ansvarlig for kvelden slik at det legges frem egen matte i startområdet. I hundehallen måløpetispen ha truse.
Fører må være fylt 13 år, om ikke de har startet i offisiell konkurranse. Det kan søkes styret i klubben om dispensasjon fra regelen.

Gjennomføring:
Man kan starte to ganger og beste runde vil være tellende.

Bedømmelse:
Det praktiseres ikke standardtid, så ingen tidsfeil vil belastes ekvipasjen. Alle feil på banen dømmes med 5 feilpoeng. Det dømmes ikke berøringsfeil og det praktiseres ikke diskvalifikasjon etter 3 vegringer.
Du kan ha medhjelper som holder hunden ved start og på slutten av banen for å lokke med leke. Du kan gjerne belønne med leke i banen. Godbiter i banen er ikke lov.
Utenom dette bedømmes vegring, feil og diskvalifikasjon likt som i en offisiell konkurranse. Link til NKKs regler for agilitystevner

Resultatberegning:
Det deles ut premier i hver klasse, til 1. 2. og 3. plass. Resultatene beregnes etter tiden ekvipasjen bruker i banen, som summeres sammen med eventuelle feil-/vegringspoeng ekvipasjen har pådratt seg. Ekvipasjen med minste totalsum vinner klassen.

Betaling:
Det koster ikke noe for klubbens medlemmer å delta utendørs, innendørs koster det
kr 50,- pr. ekvipasje. For ikke medlemmer koster det kr 100,- pr. ekvipasje både utendørs og innendørs. Du kan betale kontant eller Vippse til AOH stevne 140871, merk betalingen med AG-cup.

Resultater:

Info kommer.

Fakturaadresse

Arendal og omegn hundeklubb
v/Ellen Leikvangen
Løvjomåsheia 280
4820 Froland

Grasrotandelen

Støtt oss med din grasrotandel!
SMS "Grasrotandelen 994958100" til 60000

Copyright © 2024 Arendal og omegn hundeklubb