Lydighetscup

Vanligvis går cupen over 6 runder, fordelt over hele året. Klubbmesterskapet teller som en av cup-rundene. Vi setter også opp en fullrunde ute, på høsten. Klubbmesterskapet og fullrunden gir doble cuppoeng, men kun én teller i sammendraget. For øvrige regler og info, se reglementet under.
Elin Søisdal Gjeruldsen er ansvarlig for lydighetscupen.

LP-cup i 2024

Dato for klubbens LP-cup i 2024 er:

 • Mandag 18. mars (innendørs i Sørlandets hundehall)
 • Onsdag 22. mai (klubbens baner på Hove)
 • Onsdag 12. juni (Klubbmesterskap på klubbens baner på Hove)
Øvelser

Merk: Rekkefølgen på cupkveldene kan varieres

1. cupkveld:

Rekrutt: Tilgjengelighet, Dekk f/holdt, Innkalling, Hopp o/hinder

Klasse 1: Tilgjengelighet, Dekk f/holdt, Innkalling, Hopp o/hinder

Klasse 2: Stå/dekk u/marsj, Innkalling m/stå, Ruta, Apport o/hinder

Klasse 3: Sitt og dekk u/marsj, Innkalling f/dekk m/dekk, Ruta, Apportdirr

FCI kl 3: Innkalling fra dekk m/to moment, Ruta, Apportdirr, Neseprøve

2. cupkveld:

Rekrutt: Tilgjengelighet, Dekk fra holdt, Innkalling, Enkeltdekk 1 min

Klasse 1: Tilgjengelighet, Fellesdekk 1 min, Dekk fra holdt, Innkalling

Klasse 2: Felles sitt 1 min, synlig fører, Stå/dekk under marsj, Innkalling m/stå, Apportering o/hinder

Klasse 3: Fellesdekk 2 min skjult fører, Sitt og dekk under marsj, Innkalling fra dekk m/dekk, Fremadsending rundt kjegler – stå – hopp

FCI kl 3: Felles sitt 2 min skjult fører, Fellesdekk 1 min m/innkalling, Innkalling fra dekk m/to moment, Sirkusøvelsen

3. cupkveld:

Klubbmesterskap med alle øvelser per klasse.

4. cupkveld:

Rekrutt: Tilgjengelighet, Lineføring, Hopp over hinder, Enkeltdekk 1 min

Klasse 1: Lineføring, Ruta, Hopp o/ hinder, Avstand

Klasse 2: Fri ved foten, Ruta m/dekk, Apport over åpent hinder, Avstand

Klasse 3: Fri ved foten, Ruta m/dekk og på plass, Apport m/dirrigering, Avstand

FCI kl 3: Fri ved foten, Momenter under marsj, m/innk, Ruta m/dirr, dekk og innkalling, Avstand

5. cupkveld:

Offisielt stevne i Sørlandets Hundehall 16.oktober. Resultatene til AOHs deltakere teller som fullrunde i sammenlagt cup.

6. cupkveld:

Rekrutt: Lineføring, Dekk f/holdt, Innkalling, , Enkeltdekk 1 min.

Klasse 1: Fellesdekk 1 min, Lineføring, Dekk fra holdt, Avstand

Klasse 2: Fellesitt 1 min, FvF, Fremmadsending rundt kjegler, Avstand

Klasse 3: Fellesdekk 2 min, FvF, Neseprøve, Avstand

FCI kl3: Fellesitt 2 min, Fellesdekk 1 min m/innkalling, Neseprøve, Avstand

Regler
 • De nye reglene har tilbakevirkende kraft, og er gjeldene fra 1.januar 2022.
 • Det arrangeres opp til 6 cup-runder i løpet av året, hvorav klubbmesterskapet og et offisielt stevne inngår.
 • Deltakelse på minst 2 cuprunder med tellende cuppoeng, vil gi mulighet for premie sammenlagt.
 • Cupen er åpen for både medlemmer av AOH og ikke-medlemmer.
 • Pris: Gratis ute/50,- inne for medlemmer, 50,-/100,- for ikke-medlemmer.
 • Hunden må minst være 6 måneder, for å delta i rekruttklasse, 9 måneder i klasse 1.
 • Trening er tillatt fra 4 måneder i rekrutt og 6 måneder i klasse 1.
 • Løpetisper er tillatt i alle klasser, men deltar helt til slutt.
 • Dommere: Erfarne utøvere som ønsker å dømme. Dommere deltar gratis.
 • Øvelser: Øvelser: Ved ordinære cuprunder er det fire øvelser (se under). Ved klubbmesterskap og offisielt stevne, er det alle øvelser. Øvelsene i rundene settes av cupansvarlig på forhand.
 • Premiering: 1-3. plass. For å bli premiert må man ha tellende resulatet i minst to cuprunder. Ingen premiering ved enkeltrunder.
 • Kun ett av resultatene fra Klubbmesterskap eller offisielt stevne teller som cuppoeng i sammenlagt. Begge gjelder som deltakelse.
 • LP-cupen er en rekrutteringscup og det tillates trening i ringen etter noen fastsatte regler, samt noen avvikende regler i rekruttklassen. Ellers arrangeres/dømmes LP-cupen etter NKK offisielle regler. Klubbmesterskapet arrangeres etter egne regler.
 • Trening i ring: Cupen er ypperlig mulighet til å tilrettelegge øvelsene og/eller belønne i konkurransesettingen. Trening gjør at man ikke deltar i konkurransen og man får ikke tellende cuppoeng.
 • Belønning i ringen gjør at runden merkes som trening. Det er lov å belønne med leke eller godbiter. Benyttes godbiter må det være en type som ikke smuler eller klistrer seg i underlaget og størrelsen må være så den er lett å få øye på. Mister man godbiter SKAL de plukkes opp med en gang. Det er ikke lov å kaste godbitene til hunden/på bakken. Benyttes det leke må det være en type som ikke røyter. Hvis hunden river av pels/biter av leken, skal de plukkes opp med en gang.
 • Rekruttklasse: For deltagere som ikke nylig har startet i klasse 1 offisielt. Her kan man delta med hunden i bånd selv på øvelser hvor hunden skal være løs. Benyttes bånd kan karakteren bli maks 6. Dommer må være løsningsorientert, men øvelsene skal utføres ihht øvrig regelverk, avstander, tidsangivelser osv. Hvis avstander og tider ikke kan opprettholdes settes 0 på øvelsen, men dette går ikke som trening nevnt ovenfor. Vi prøver så langt det er mulig å legge til
  rette for at det ikke er mye forstyrrelser mens rekruttklassen bedømmes.
 • Cup-poeng: Ordinær cuprunde: 25,23,21,20,19->1,0. Klubbmesterskap og offisielt stevne: 50,46,42,40,39,38,37->0
 • Dommer kan ikke delta i den klassen som man selv dømmer.
 • Ekvipasjen må stille i den klassen hunden går offisielt, eller klassen over.
 • En deltager og en hund utgjør en ekvipasje.
 • Hunden kan bare delta en gang pr cuprunde.
 • En person kan selvsagt delta med så mange hunder vedkommende har tilgang til.
 • Lydighetskomiteen er klageinstans. Kun skriftlige klager via e-post blir vurdert.
 • Ved poenglikhet i sammendraget vil plassen deles. Er de innvolverte kvalifisert til premie, vil de få premie.
 • Rykker man opp i løpet av sesongen, kan en ta med seg inntil ett resultat opp til den nye klassen.
Resultater 2023
Rekrutt Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Totalt  
Plass Fører Hund Inne Ute KM Ute Stevne Inne    
1 Rebekka Nim   25 50 25   25 125  
2 Amalie Cenzie 20 21 42     19 102  
3 Vidar Odin 25   46 20 91  
4 Lene Chewie 19 23   23   23 88  
5 Bente Fiji   20 46     19 85

 

Klasse 1 Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Totalt  
Plass Fører Hund Inne Ute KM Ute Stevne Inne    
1 Elin Saga 23 18     50 23 114  
2 Bente Chloe 23 23 46     21 113 Opprykk
3 Bente Ferrari   25 38     25 88  
4 Elisabeth Kora 20   42       62  
5 Gidske Fabbri 21 19       40  
6 Grete Molly 18 21         39

 

Klasse 2 Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Totalt  
Plass Fører Hund Inne Ute KM Ute Stevne Inne    
1 Randi Oni   50 46 25 75 Opprykk

 

Klasse 3 Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Totalt  
Plass Fører Hund Inne Ute KM Ute Stevne Inne    
1 Linda Frøydis 25   50 25 46 25 125  
2 Lise Ymse   46 50   50  
3 Evy Prima   25       23 48

 

FCI 3 Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Totalt
Plass Fører Hund Inne Ute KM Ute Stevne Inne  
Resultater 2022
Rekrutt Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Totalt
Plass Fører Hund Inne Avlyst KM Ute Stevne Inne  
1 Gidske Fabbri 23     23 21 25 93
2 Elin Saga         23 21 46
3 Inger Lousie Cleo         20 23 46

 

Klasse 1 Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Totalt  
Plass Fører Hund Inne Avlyst KM Ute Stevne Inne    
1 Julie Ari 20   50 25 42 20 115  
2 Elisabeth Kora 18   46     21 85  
3 Janne Pia     46   46 25 71 Opprykk
4 Randi Oni     50   50   50 Opprykk
5 Grete Molly 16         23 39

 

Klasse 2 Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Totalt  
Plass Fører Hund Inne Avlyst KM Ute Stevne Inne    
1 Linda Frøydis 23   50 25 50 25 123 Opprykk

 

Klasse 3 Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Totalt
Plass Fører Hund Inne Avlyst KM Ute Stevne Inne  
                 

 

FCI 3 Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Totalt
Plass Fører Hund Inne Avlyst KM Ute Stevne Inne  
1 Lotte Bondi     50     25 75

 

Resultater 2021
Rekrutt Cup runde 1 Cup runde 2 Cup runde 3 Cup 4 Klubb.M. Cup runde 5 Cup runde 6
Plass Fører Hund 29.4.2021 3.6.2021 21.6.2021 26.8.2021 3.11.2021 29.11.2021
1 Linda Frøydis 25 25 25 50 21 25
2 Grethe Molly 23 21 46 25 21
3 Julie Ari 21 25 19 42 23 20
4 Charlotte Edith 20 20 23 40 20
5 Bente Ferrari 19 18 38 19
6 Edle Hermann 18 21 20
7 Minna Aini 17 39
8 Emilie Fia 23
9 Lene Alva 19
9 Mailinn Molly 19

 

Klasse 1 Cup runde 1 Cup runde 2 Cup runde 3 Cup 4 Klubb.M. Cup runde 5 Cup runde 6
Plass Fører Hund 29.4.2021 3.6.2021 21.6.2021 26.8.2021 3.11.2021 29.11.2021
1 Charlotte Simen 25 25 25 50 23 25
2 Minna Keiko 23 46
3 Jan Erik Tex 25
4 Jan Erik Jade 21

 

Klasse 2 Cup runde 1 Cup runde 2 Cup runde 3 Cup 4 Klubb.M. Cup runde 5 Cup runde 6
Plass Fører Hund 29.4.2021 3.6.2021 21.6.2021 26.8.2021 3.11.2021 29.11.2021
1 Vigdis Renka 23 46 25 25
2 Linda Tini 25 25 25 40 23 21
3 Hilde Blob 50
4 Tanja Embla 42
5 Therese Amili Yati 23

 

Klasse 3 Cup runde 1 Cup runde 2 Cup runde 3 Cup 4 Klubb.M. Cup runde 5 Cup runde 6
Plass Fører Hund 29.4.2021 3.6.2021 21.6.2021 26.8.2021 3.11.2021 29.11.2021
1 Tanya Aava 25
2 Siv Candoo 23

 

FCI 3 Cup runde 1 Cup runde 2 Cup runde 3 Cup 4 Klubb.M. Cup runde 5 Cup runde 6
Plass Fører Hund 29.4.2021 3.6.2021 21.6.2021 26.8.2021 3.11.2021 29.11.2021
1 Lotte Bondi 50

Fakturaadresse

Arendal og omegn hundeklubb
v/Ellen Leikvangen
Løvjomåsheia 280
4820 Froland

Grasrotandelen

Støtt oss med din grasrotandel!
SMS "Grasrotandelen 994958100" til 60000

Copyright © 2024 Arendal og omegn hundeklubb