Årsmøtet i Arendal og omegn hundeklubb

Årsmøtet 2024

Årsmøte 2024 blir 22. februar 2024 og holdes digitalt. Innkalling og årsmøtepapirer blir sendt til alle våre medlemmer på e-mail 2 uker før årsmøtet, husk derfor å oppdatere din e-mail adresse på «Min side» hos NKK.

Årsmøtepapirene blir sendt ut på e-mail, saker kan ikke bli fremmet på møtet, men må bli sendt styret innen 25. januar 2024 til .

Årsmøtet holdes hvert år, innen 1. mars.

Fra klubbens lover ang årsmøte:
§3-3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal
sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.
Med innkallelsen skal følge:
– Saksliste
– Årsberetning
– Regnskap med revisors beretning
– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
– Budsjett for neste år
– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

Årsmøtet 2024

Protokoll fra årsmøtet 2024 finner dere her: AOH – Årsmøtet 2024 – Protokoll.pdf

Årsmøtet 2023

Dokumenter tilhørende årsmøtet 2023:
01 og 02 – Innkalling og saksliste 2023
03 – Endringer klubbens lover
04-00 – LP og Sørlandsappellen
04-01 – Vedlegg 1, LP og Sørlandsappellen
04-02 – Vedlegg 2, LP og Sørlandsappellen
05-00 – Årsberetning Arendal og omegn hundeklubb
05-01 – Årsberetning Hyttekomiteen 2022
05-02 – Årsberetning Agility 2022
05-03 – Årsberetning Bruks 2022
05-04 – Årsberetning Nosework 2022
05-05 – Årsberetning LP-Rally 2022
06-00 – AOH resultatregnskap – 2022
06-01 – AOH balanse 2022
06-02 – Regnskap 2022 AOH AG-Bruks-LP-RL
06-03 – 2022 AOH stevner
06-04 – AOH Klubbdrift-gebyrer-varebeholdning 2022
06-05 – Revisors beretning 2022
08 – Budsjettforslag 2023
09 og 10 – Valg 2023

Årsmøtet vil være digitalt, utdeling av pokaler etc vil skje gruppevis på egne samlinger.

Årsmøtet 2022

Protokoll fra årsmøtet 2022 finner dere her: AOH – Årsmøtet 2022 – Protokol.pdf

Dokumenter tilhørende årsmøtet 2022:
0 – Saksliste Årsmøte i Arendal og Omegn Hundeklubb 2022
2a – AOH årsberetning 2021
2a – Agilitykomiteens årsberetning 2021
2a – Brukskomiteens årsberetning 2021
2a – Hyttekomiteens årsberetning 2021
2a – Lydighet- og Rallylydighetskomiteens årsberetning 2021
2b – AG Br LP RL AOH regnskap 2021 revisorgodkjent
2b – Balanse AOH regnskap 2021 revisorgodkjent
2b – Resultat AOH regnskap 2021 revisorgodkjent
2b – Revisors beretning 2021
2b – Stevner AOH regnskap 2021 revisorgodkjent
2v – Klubbdrift varebeh AOH regnskap 2021 revisorgodkjent
4 – Budsjettforslag 2022


Fakturaadresse

Arendal og omegn hundeklubb
v/Ellen Leikvangen
Løvjomåsheia 280
4820 Froland

Grasrotandelen

Støtt oss med din grasrotandel!
SMS "Grasrotandelen 994958100" til 60000

Copyright © 2024 Arendal og omegn hundeklubb