For instruktører i Arendal og omegn hundeklubb

Her finner du som er instruktør hos AOH, all infoen du trenger ift kurs, støtte, plikter og goder.
Har du spørsmål utover det som står på siden, ta kontakt med instruktøransvarlig Victoria Ugland.

Søknader og skjema

Her finner du info om skjema og søknader som er aktuelle for deg som instruktør!
Lurer du på noe, ta kontakt med instruktøransvarlig Victoria Ugland på Facebook.

Instruktørgodtgjørelse:
For å få instruktørlønn må du sende inn skjema etter at du har holdt kurs.
Skjemaet fylles ut og sendes inn elektronisk og må ordnes innen en uke etter kursavslutning. Ta kontakt med Victoria Ugland, hvis dette ikke er mulig å få til.
Fyll ut skjemaet her!

Merk: Aoh dekker maks 100km kjøring per dag.
Hvis instruksjon inne i hallen kombineres med egentrening, dekkes kjøring en vei.

Søknad om dekking av kursavgift:
Aktive instruktører kan søke om støtte til kurs de selv deltar på. Man kan få dekket hele kursavgiften, om man har opptjent seg nok på «konto».
Støtten er basert på hvor mange timer du har instruert for klubben, i løpet av de siste tre årene.
Kurset må være relevant for klubbens aktiviteter og din videre instruksjon.
Søknaden fylles ut elektronisk og du må legge ved skjermbilde eller ta bilde av kvittering, som du legger ved i skjemaet.
Lurer du på om du har instruert nok for å kunne søke, ta kontakt med instruktøransvarlig.
Fyll ut søknaden her!

Søknad om å få dekket instruktørutdanning:
Går du med en instruktør i magen? Kontakt instruktøransvarlig for egen avtale.

Skjema for kjøring og/eller kost/losji av ekstern instruktør:
Aoh dekker kjøring og henting av instruktør på feks fly eller tog, etter statens satser.
Aoh dekker også med 1500,- for kost og losji for en helg.
Fyll ut skjemaet her!

Instruktørvest

Alle aktive instruktører og hjelpeinstruktører som instruerer i AOH får engangsstøtte til instruktørvest/jakke med klubbens logo på ryggen.

Klubben støtter med inntil 1000,-.
Type vest/jakke velger man selv.
Er du fersk instruktør, ta kontakt med instruktøransvarlig Randi, før du kjøper vest, for å være sikker på at du får den støttet.

Plikter og goder

Som instruktør i AOH har man både plikter og goder.

Plikter:

  • Virke ihht de til en hver tid gjeldende Norske lover, regler for NKKs Trinn-instruktører og klubbens egne retningslinjer for instruktører.
  • Husk at når vi virker som instruktører eller har klubb-logo på ryggen, representerer vi AOH.

Goder:

  • Mulighet til å instruere på klubbens kurs og treninger.
  • Instruksjonshonorar og dekking av kjøring når man holder kurs.
  • Mulighet til å søke om å få dekket instruktørutdanning.
  • Mulighet til å søke om støtte til egen videreutdanning.
  • Mulighet til å søke om engangsstøtte til instruktørvest/jakke.
  • Gratis adgang på klubbens foredrag/seminar arrangert av AOH.

For mer info, kontakt instruktøransvarlig.

Fakturaadresse

Arendal og omegn hundeklubb
v/Ellen Leikvangen
Løvjomåsheia 280
4820 Froland

Grasrotandelen

Støtt oss med din grasrotandel!
SMS "Grasrotandelen 994958100" til 60000

Copyright © 2022 Arendal og omegn hundeklubb