c

Styret

Leder: Anne Linn Moen
Nestleder og AG-leder: Trine Thorkildsen
Kasserer: Ellen Leikvangen
Bruks-leder: Siv Svendsen
LP/RL-leder: Elin Søisdal Gjeruldsen
Hytte-leder: Sølvi Eyde Olsen
Gidske Houge
Bente Trydal
Charlotte Hagen
Mailinn Bie-Evensen

E-post:

c

Valgkomitè

Leder: Heidi Bringaker
Linda Laane
Ingrid Eppeland Haslemo
Vara: Astrid T. Skoog

c

Hyttekomitè

Leder: Sølvi Eyde Olsen
Nina Johannessen
MaySylvi Reiersen
Evy Nersten Vollane
Knut J Bjuland
Elizabeth Høst Denstad

E-post:

Fakturaadresse

Arendal og omegn hundeklubb
v/Ellen Leikvangen
Løvjomåsheia 280
4820 Froland

Grasrotandelen

Støtt oss med din grasrotandel!
SMS "Grasrotandelen 994958100" til 60000

Copyright © 2022 Arendal og omegn hundeklubb