c

Styret

Leder: Anne Linn Moen
Nestleder: Trine Thorkildsen
Kasserer: Ellen Leikvangen
Bruks-leder: Siv Svendsen
LP/RL-rep: Gidske Houge
Sekretær: Anette Nesheim Hamre
Bente Trydal
Tania Bråtlund
Victoria Ugland

E-post:

c

Valgkomitè

Leder: Astrid T. Skoog
Irene Rødelv
Grete Aftret
Vara: Bente Ailin Grip

Fakturaadresse

Arendal og omegn hundeklubb
v/Ellen Leikvangen
Løvjomåsheia 280
4820 Froland

Grasrotandelen

Støtt oss med din grasrotandel!
SMS "Grasrotandelen 994958100" til 60000

Copyright © 2022 Arendal og omegn hundeklubb