Rallylydighet i Arendal og omegn hundeklubb

I AOH trener vi rallylydighet på alle nivå. De fleste som trener har som mål å konkurrere, men vi ønsker også velkommen de som kun ønsker å aktivisere hunden sin.

Vi trener tirsdager og torsdager på Hove, hver vår, sommer og høst. I vinterhalvåret trener konkurranseutøverne inne i Sørlandets Hundehall.
Klubben både har og utdanner instruktører innen rallylydighet, og vi arrangerer treningsstevner, cuper, klubbmesterskap og offisielle stevner.

For mer informasjon eller spørsmål, kontakt oss på eller Facebook-gruppa vår.

Om rallylydighet

Rallylydighet er en hundesport som er blitt veldig populær de siste årene, og mange mener det er pga. den positive holdningen i sporten, i tillegg til at den er veldig lett å komme i gang med og veldig mange føler mestring her.

Mottoet til sporten og utøverne er «Samspill – Glede – Holdninger», og dette er en hundesport hvor både innlæring, konkurranser og holdningen til hele miljøet er og skal oppleves positivt. Videre er dette en hundesport hvor hund og hundefører må jobbe tett sammen og ha et godt samarbeid.

Konkurransene foregår ved at en dommer har satt opp en bane, bestående av 15-20 skilt i en bestemt rekkefølge. Deretter skal en og en ekvipasje (hund + fører) gå denne banen – og utføre det som står på skiltene – hvor målet er fullføre banen uten for mange feil.

Som i de fleste andre sporter, finnes det fire klasser, basert på nivå. I den laveste klassen (klasse 1), må hunden alltid være i line, og hund og fører vil aldri forlate hverandre når de konkurrerer i banen.

Dette er en sport som passer de fleste førere og hunder. På konkurranser kan en se alt fra Mops og Chihuahua til Grand Danois og Berner Sennen. Forhåndskunnskapene som trengs er at hunden kan gå pent i bånd (lineføring), sitte, ligge og bli på kommando.

Fakturaadresse

Arendal og omegn hundeklubb
v/Ellen Leikvangen
Løvjomåsheia 280
4820 Froland

Grasrotandelen

Støtt oss med din grasrotandel!
SMS "Grasrotandelen 994958100" til 60000

Copyright © 2024 Arendal og omegn hundeklubb