Samtykke/Erklæring

Arendal og omegn samtykke/erklæring ved deltakelse på våre kurs

Jeg bekrefter at jeg deltar på kurset på eget ansvar og at jeg selv er anvarlig for skader jeg eller min hund måtte forårsake. Jeg vil ikke rette erstatningssøksmål mot instruktøren eller Arendal og Omegn Hundekubb om jeg eller min hund skulle bli skadet I forbindelse med kurset. Jeg er selv ansvarlig for at jeg og min hund er tilstrekkelig forsikret. (Vi anbefaler å ha en hundeforsikring som dekker evt. Veterinærutgifter).

Jeg samtykker at dere kan bruke mine personopplysninger. Jeg er kjent med at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke.